Ekonomická data

Na této stránce získáte aktuální informace stavu o vývoji hospodá?ství jihozápadního Saska.
V sou?asné dob? Vám m?žeme v ?eském jazyce nabídnout soubornou publikaci „?ísla, fakta, hospodá?ská data“ („Zahlen, Fakten, Wirtschaftsdaten“).Publikaci vydává IHK Chemnitz vždy ke konci letních prázdnin a zahrnuje nejd?ležit?jší hospodá?ské a sociodemografické údaje za poslední rok.
Váš partner pro informace o saském hospodá?ství: Martin Witschaß (komunikace n?mecky a anglicky)
Tel.:   +49 (0) 371 6900-1250
Fax:   +49 (0) 371 6900-19 1250
Email: martin.witschass@chemnitz.ihk.de