Koordinace česko-saských vztahů

1. ledna 2009 vzniklo na IHK Chemnitz oddělení "Koordinace česko-saských vztahů" (Koordination Netzwerk Tschechien) jako reakce na prohlubující se spolupráci s českými hospodářskými komorami v rámci projektu Cíl 3 „tschechien-kontakt“.
Hlavní cíl:
Podpora česko-saských obchodních a hospodářských vztahů v regionu Jihozápadního Saska.

Aktivity:
- poradenství pro podnikatele
- zprostředkování informací
- organizace akcí k politicko-hospodářským tématům
- podpora firem při hledání kooperačního partnera v České republice
- podpora a monitoring přeshraničních projektů
- zastupování zájmů firem s cílem zlepšit rámcové podmínky pro podnikání

NAŠI PARTNEŘI
České a saské komory:
- Česko-německá obchodní a průmyslová komora
- Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
- Okresní hospodářská komora Chomutov
a další

Další české a saské instituce:
- Generální konzulát ČR v Drážďanech
- organizace na podporu hospodářství a regionálního rozvoje
- vzdělávací instituce
- krajské úřady, místní samosprávy

Nadnárodní instituce:
- euroregiony
- Enterprise Europe Network (EEN)
- česko-německé projekty

Kontakt:
! komunikace možná i v češtině !

Mgr. Michaela Holá
Koordinátorka česko-saských vztahů
Straße der Nationen 25, 09111 Chemnitz
Tel.:     +49 371 6900 1246
Email:  michaela.hola@chemnitz.ihk.de
Fax:     +49 371 6900 191246