Ceská verze

SRDE?N? VÁS VÍTÁME NA ?ESKÉ VERZI STRÁNEK OBCHODNÍ A PR?MYSLOVÉ KOMORY CHEMNITZ!
V rámci podpory a rozši?ování ?esko-saských hospodá?ských aktivit p?ipravila IHK Chemnitz pro zájemce z ?eské republiky ?eskou mutaci svých internetových stránek. Na tomto míst? jsou pro Vás p?ipraveny d?ležité a aktuální informace nejen hospodá?ského charakteru.
Naším cílem je Vaše spokojenost. V p?ípad? dotaz?, nám?t? ?i p?ipomínek nás neváhejte kontaktovat. Kontaktní údaje naleznete na t?chto stránkách vpravo.
Kontaktovat nás m?žete rovn?ž v ?eském jazyce!

(více informací ZDE)