Užite?né odkazy

Pro usnadn?ní kontaktu s ostatními obchodními subjekty jsme pro Vás p?ipravili následující seznam užite?ných odkaz?.
Instituce, svazy:
Sn?m n?meckých obchodních a pr?myslových komor - DIHK
N?mecké obchodní komory v zahrani?í - AHK
Spolkové ministerstvo financí a práce - BMWi
Ministerstvo zahrani?í - AA
Svaz n?meckého pr?myslu - BDI
Informace - zahrani?ní obchod:
Portál zahrani?ního obchodu - iXPOS
Germany Trade and Invest Ltd. - GTaI
Clo - Zoll

Evropská unie:
Evropská unie - EU
Evropská komice - EC
Evropské právo - EUR-LEX

Firemní a koopera?ní databáze:
Obchodní partne?i v zahrani?í - E-Trade-Center
Wer liefert was - wlw
Euro Pages - EuroPages
Kompass - Kompass
Surplex, used machines - surplex
Resale, used machines - resale